Swedish articles in popular science journals and reports

1. The Hydrolysis of Antimony(III) and the Oxygen Coordination of Antimony(III) in the Solid State. Thesis, University of Lund, Sweden, ISBN 91-7222-115-1 (1975).

2. Fasta elektrolyter I. Några fasta föreningar med tunnelstruktur. LUTKDH (TKKC-3001) (1976) 1-36.

3. Ta-tantal, vävnadsvänlig och elektrodmaterial.Svensk Kemisk Tidskrift 88 (1976) 24.

4. Elektrokemisk energilagring - en viktig framtida energiresurs. (A review of chemical storage of energy written in Swedish). Svensk Kemisk Tidskrift 12 (1978) 38.

5. Du ser atomstrukturer med egna ögon. (High resolution electron microscopy, part 1, in Swedish). Svensk Kemisk Tidskrift 93 (1981) 42 (with L. Stenberg).

6. Bilderna avslöjar kristallernas defektstruktur. (High resolution electron microscopy, part 2, in Swedish). Svensk Kemisk Tidskrift 93 (1981) 24 (with L. Stenberg).

7. Högupplösande elektronmikroskopi. (High resolution transmission electron microscopy, a monography in Swedish). Wallin & Dalholm Boktr. AB, Lund, Sweden, 1981, ISBN 91-7422-003-9.

8. Elektronmikroskop med atomupplösning. (A review of HREM in Lund written in Swedish).ORDO 16 (1982) 13.

9. Kan man fotografera atomer? (A review of HREM in Swedish). Scientium 5(6) (1983) 3.

10. Fast tillståndets kemi. En introduktion. (In Swedish). Reprocentralen, Lunds Universitet. 1995. ISBN 91-630-2375-X.

11. Kan man se atomer? Lundaforskare föreläser, Lund University Press. ISBN 91-7966-348-6. 27(1995) 21.